ISOT

ISOT ISOT תפריט

בכל שאלה / בקשה / עדכונים בנושא הרישום יש לפנות למחלקת רישום של הוכמן ושכטר הפקות
במייל: mora@hs-events.co.il

או בטלפון: 03-7282678

שעות פעילות המחלקה:
בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00